Χειλεοπλαστική - Πλαστική Αιδοίου

Η πλαστική αιδοίου είναι η πλαστική επέμβαση που διορθώνει τις δυσμορφίες και ασυμμετρίες των μικρών χειλιών του αιδοίου. Ταυτόχρονα βελτιώνει το σχήμα του εφηβαίου, επεμβαίνοντας όταν χρειάζεται στα μεγάλα χείλη του αιδοίου.

Αφορά στις γυναίκες οιασδήποτε ηλικίας που επιθυμούν, για λόγους λειτουργικούς ή αισθητικούς, να διορθώσουν τα ασύμμετρα ή άνισα μικρά χείλη του αιδοίου ή να βελτιώσουν την εικόνα του εφηβαίου γενικά.

Διαδικασία Πλαστικής Αιδοίου
Η διαδικασία είναι απλή. Η ενδιαφερόμενη εισέρχεται το πρωί της επέμβασης στην κλινική. Μετά τον προγραμματισμένο έλεγχο, διενεργείται η επέμβαση της πλαστικής στο αιδοίο με τοπική νάρκωση. 

Οι χειρουργικές τεχνικές είναι πολλές. Η κλασική μέθοδος είναι η επιμήκης αφαίρεση. Επειδή όμως η μέθοδος αυτή τείνει να αφαιρεί πολύ δέρμα και βλεννογόνο, προτιμάται η μέθοδος της πλαστικής V. 

Η τομή είναι πολύ μικρή, δεν φαίνεται και φέρει απορροφήσιμα ράμματα που δεν χρειάζονται αφαίρεση. 

Στα μεγάλα χείλη, παρεμβαίνουμε γεμίζοντάς τα με υαλουρονικό ή αυτόλογο λίπος, βελτιώνοντας έτσι το σχήμα τους.

 

Αποθεραπεία – Χρόνος Ανάρρωσης από την Πλαστική του Αιδοίου
Η αποθεραπεία είναι σύντομη. Μετά τις 4 – 5 μέρες, μπορεί η ασθενής να επιστρέψει στις ενασχολήσεις της. Η πλήρης αποθεραπεία γίνεται στις 2 – 3 εβδομάδες.

Παρενέργειες – Επιπλοκές μετά την Πλαστική Αιδοίου
Από τις παρενέργειες, αναφέρουμε πιθανό αιμάτωμα περιοχής ή φλεγμονή.

Αποτελέσματα Πλαστικής Αιδοίου 
Τα αποτελέσματα της παρέμβασης στα μικρά χείλη είναι μόνιμα. Βελτιώνουν αισθητικά αλλά και λειτουργικά την περιοχή. Η έγχυση στα μεγάλα χείλη του υαλουρονικού έχει διάρκεια 1 – 1,5 έτος, ενώ με το λίπος τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. 

Κόστος Πλαστικής Αιδοίου
Το κόστος της επέμβασης δεν είναι μεγάλο και εξαρτάται από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο εφήβαιο. 

Συμπέρασμα

Η πλαστική στο αιδοίο είναι μια απλή επέμβαση που συνηθίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην Πλαστική Χειρουργική.Η επέμβαση αυτή μπορεί να αφορά σε αθλήτριες που νοιώθουν κάποια ενόχληση κατά την διάρκειά της άσκησής τους, νεαρές κοπέλες που θέλουν να βελτιώσουν την σεξουαλική ζωή τους, ή και μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες που λόγω τοκετών και ορμονικών αλλαγών διαπιστώνουν αλλαγές στο αιδοίο.

Ο Πλαστικός Χειρουργός αφαιρεί το δέρμα που πλεονάζει από τα μικρά χείλη του αιδοίου, βελτιώνοντας το σχήμα.Τα μεγάλα χείλη γεμίζουν με υαλουρονικό ή λίπος όπου χρειάζεται, και βελτιώνεται το κοίλο σχήμα τους. Η πλαστική στο αιδοίο είναι μια απλή επέμβαση που δίνει σχεδόν πλήρη ικανοποίηση αποτελεσμάτων στην ενδιαφερόμενη.